Uncategorized

Malmös äldsta kolonier

Koloniträdgårdarna i Malmö var de allra första i Sverige. Pildammskolonin först av alla. Nyfikna kom resande på besök för att få inspiration. Anna Lindhagen var en av dem. Hon vandrade i gångarna och gladdes. Här och i Köpenhamn såg hon vad koloniträdgårdarna gav till stadens arbetare. I Malmö var det Malmös Planteringsförening som startade en koloniträdgårdsförening genom att stycka upp en bit av stadens mark vid Pildammarna och göra dem till lotter. Föreningen startade 1880, då fanns det knappt parker i den växande staden. Pildammskolonin invigdes 1895. Dessförinnan hade Malmö Planteringsförening köpt loss mark till det som blev Slottsparken. Föreningen bestod av välbärgade herrar. En av dem ägde flera fartyg som gick på exotiska trader. Eftersom han var intresserad av trädgård såg han till att exotiska ovanliga växter planterades i parken. Pildammskolonin försvann så småningom. Men till exempel Zenith finns kvar. Citadellet i Landskrona sägs vara det äldsta existerande – och på sätt och vis kanske det äldsta, för när det var militäranläggning hade militärerna tillgång till odlingslotter utanför citadellet. Och så småningom, på 1870-1880-talen började ett antal av stadens borgare odla på lotter där och de byggde lusthus på sona Lotter. 1904 blev det ett organiserat koloniträdgårdsområde. I andra städer omvandlades vid förra seklets början områden med gamla kålgårdar som funnits i århundraden till organiserade koloniträdgårdsföreningar.