Uncategorized

Takträdgården på Götgatan

Takträdgården på Götgatan anlades 1907, arkitekten bakom, Wilhelm Klemming, ville se stenstaden grönska och förordade platta tak med odlingslådor av cement och fiffiga avrinningar för smältsnö osv. På hans tak planterades fruktträd, bärbuskar, grönsaker, sommarblommor och perenner. Takträdgården var unik, men samme arkitekt anlade också takträdgårdar på Centralbadet. Numer tillhör fastigheten Riksdagen och takträdgården är borta. På fotot med den sittande fryntlige herren syns Katarinahissen i bakgrunden. Visst vore det väl fint om takträdgården återställdes.