Uncategorized

Kvinnorna i kolonihistorien

Kvinnorna i koloniträdgårdarnas historia… djupdyker ner i spännande berättelser om pionjärer inom trädgård, odling i staden och på småjordbruk. Här är Märta Gustafson som på 1910-talet arbetade på Stockholms livsmedelsnämd som odlingsrådgivare åt stadens kolonister. Hon hade också ansvar för de potatislotter som under första världskriget tillhandahölls för stadens fattiga. Märta gav även råd i hur skörden bäst togs tillvara. Artikeln är från Idun 1916, boken om koloniträdgårdsodling publicerades 1919. Så kul detta researchade 🙂 blir föredrag bla på Nordiska Trädgårdar och artiklar i Koloniträdgården framöver.