Uncategorized

Odlarna i Tensta

Toni och Fahyma, två av odlarna i Tensta. Fahyma arbetar också på Tensta konsthall där hon driver olika projekt, bland annat Tensta konsthalls kolonilott där familjer odlar tillsammans. Fahymas engagemang och glädje är smittande. Hon arbetade också med Orten odlar-festivalen tillsammans med Peppar & Pumpa. Reportage om Fahyma liksom rep om Orten odlar kommer i tidningen Koloniträdgården. Jag träffade Fahyma kort under Orten odlar, men blev så nyfiken så jag ville träffa henne igen och höra mer.