Uncategorized

Nominerad till Årets trädgårdsbok

Jag är så glad att Stadsodlingens historia blivit nominerad till den fina utmärkelsen Årets trädgårdsbok. En stor ära. Så här skriver Stockholms gartnersällskap i samband med nomineringen:

”Filosofer, arkitekter, trädgårdsmästare, landskapsarkitekter och politiker har genom historien arbetat hårt för en bättre livsmiljö till stadsbor. Ulrika Flodin Furås ger oss stadsodlingens historia som en del i samhällsbygget. Från vikingarnas korianderodling och romerska trädgårdar till de odlingslotter som skulle ge trångbodda arbetare nyttig mat och frisk luft. Här lyfts även dagens gemensamma odlingar, gerillaodlingar och skogsträdgårdar. Boken väcker frågan om vi glömmer behovet av det gröna i den pågående förtätningen av våra städer. ”