Uncategorized

Utgrävningar av malmgård

I kvarteret Rosendal mindre ska det anläggas en ny fickpark, när arbetet påbörjades hittade man rester från en av Stockholms första malmgårdar, byggd under mitten av 1600-talet. Det var då de välbärgade borgarna i Gamla stan skaffade mark ute på landet, på malmarna och byggde gårdar där de vistades sommartid. Här odlades också bör, frukt icv grönsaker till hushållet. Nu pågår arkeologiska utgrävningar här och det ska bli kul att få veta vad dom odlades här. Gården är alltså några årtionden yngre än den tid som Vasaträdgården representerar (1628 för att vara exakt. Året då Vasa förliste).