Uncategorized

Tistelfjäril

Vackra tistelfjärilen! Den övervintrar inte här utan flyger ända från Nordafrika och Mellanöstern för att hänga här i sommartid. bland tar det generationer för den att flyga hit upp, hur lång tid det tar beror på hur gynnsamma vindarna är. Just denna sitter på en malva som växer på Naturhistoriska riksmuseet.