Gatsmart odling, härodlat, Köksträdgård, Kolonilott, mat, På liten yta, Skörd, stadsodling, Zinkenlotten

Vad blir det till middag?

Vad blir det till middag? Det vet en ju inte förens en skördat 😊Today’s harvest from the allotment garden. Squash flowers, yellow cucumbers and fennel… so that’s what we are having for dinner 🌞🌱