BRF Zinken, Grön stad, härodlat, Köksträdgård, kollektivodling, Mina stadsodlingar, närodlat, På liten yta, stadsodling, Stadsodling Stockholm, Zinken

Vårfix i stadsodlingen

Äntligen lite varmare – perfekt dag för vårfix på grannodlingen inför odlingssäsongen.
image